കാലങ്ങളായി വിട്ടുമാറാത്ത പാടും വട്ടച്ചൊറിയും, ഇത് പുരട്ടിയപ്പോഴേക്കും കരിഞ്ഞു പോയി

ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വട്ടച്ചൊറി എന്താണ് ഈ ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉള്ളിൽ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സൂക്ഷ്മ അടുക്കലാണ് ഈ ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ അണുബാധ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും ഇതിന് ചികിത്സയുണ്ടോ എന്നാൽ ഇതുവരെ തിരിക്കാനായി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്.

   

ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ ഇത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ആണ് കാണപ്പെടുന്ന ഏകദേശം 50 ശതമാനം പേഷ്യൻസും ഈ വട്ട ചൊറി വെച്ച് വരുന്നവർ ആയിരിക്കും റിങ് worm വട്ടച്ചൊരി വരുന്നത് ഒരു പകർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നുവച്ചാൽ കോൺടാക്ട് വരുമ്പോൾ ടച്ച് ഒരാൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ചെറിയൊരു പാടുണ്ട് ആ ഭാഗം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ചൊറിയുന്നുണ്ട് അവിടെനിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് തൊടുമ്പോൾ.

ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നു രണ്ടാമത്തെ രീതി object വഴിയായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആകാം എന്നുവച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ തുണി നിങ്ങളുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് തലയിണ ടവിൽ അതുപോലെതന്നെ സോപ്പ് സോക്സ് ഷൂസ് ഇങ്ങനെ.

പല രീതിയിലുള്ള പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ ആൾ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വീട്ടിലുള്ള തെറ്റുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി യുള്ള സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/qYVm3_If6lU

 

Scroll to Top