നമ്മളിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർക്ക് പല രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അടുത്ത് അറിയുവാനായി സാധിക്കാറുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെയും നേർവഴിയിൽ നടത്തുന്ന ഗുരുവായിട്ടും പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗുരുവായൂർ വിഗ്രഹം മഹാവിഷ്ണുവിഗ്രഹമാണ് എങ്കിലും ഇവിടെ ഭക്തർ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആയിട്ട് കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ്.

   

ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം എന്ന പേരുവന്നത് പോലും കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അഥവാ ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഈ പറയുന്ന 8 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു തുടക്കം മാത്രം.

8 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവന്റെ അടുത്ത് എത്തിയെന്ന് വിശ്വസിക്കാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ അല്ലാ ഭഗവാൻ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി 8 ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ജീവിതത്തിൽ ജയപരാജയങ്ങൾ ഒരു ഉള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ എത്ര കഠിനമായി ശ്രമിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും പരാജയം മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നതിന്റെ വലിയൊരു ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എത്ര പരാജയപ്പെട്ടാലും.

നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതാകും ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു വളരെയധികം സ്വാഭാവികമാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും തുടർച്ചയായി പരാജയങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top