ലിം.ഗം ഉദ്ധ.രിക്കാ.ത്തത് ലിം.ഗത്തി.ലേക്ക് രക്തമെത്താതെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനു പരിഹാരമിതാ

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് ശീക്രസ്കലനം അതായത് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ഈ രണ്ടു വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയാൻ ആയിട്ടും അതുപോലെതന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടും മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദ്ധാരണ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ആയി കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്.

   

ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിംഗത്തിലേക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദാഹരണം കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെതന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം ഫിസിക്കൽ.

ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഹായ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതുപോലെതന്നെ ഹൈ ബ്ലീഡ് ഷുഗർ അതുപോലെതന്നെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം തന്നെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല്ലവിക്ക് എരിയുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ റീജിയനിൽ എന്തെങ്കിലും.

തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ പറയുന്ന ഉദ്ധാരണക്കുറവിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് കഴിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ആന്റി ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള കഴിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെതന്നെ അമിതവണ്ണം ഉള്ള ആളുകളിലും ഈ ഉദ്ധാരണ കുറവ് പൊതുവിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും പ്രോത്സായിട്ട് കാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുവേണ്ടി ചികിത്സ എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഭരണകൂടം കൂടുതലായി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top