ഉത്തേജക മരുന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഉ.ദ്ധാര.ണം ഇരട്ടിയാക്കും

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻസീക്രസ്കലനം അതായത്അതുപോലെതന്നെ ഉദ്ധരണം കുറവ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മടി കാണിക്കുന്നത് പറയാൻ ആയിട്ടും അതുപോലെതന്നെ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദ്ധാരണ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

   

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിംഗത്തിലേക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം.

ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെതന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകാം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതുപോലെതന്നെ ഹൈ ഷുഗർ അതുപോലെതന്നെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോളിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലീഡ് സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് കാരണമായിത്തീരുന്നവയാണ് അതുപോലെതന്നെ.

മറ്റു പല കണ്ടീഷൻ എന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻജെറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേൽവിക്ക് ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്ധാരണക്കുറവിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ആന്റി ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണക്കുറവി കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/nDV9R9tod5w

Scroll to Top