വാസ്തുദോഷം വീടിനുള്ളിൽ ബാത്ത്റൂമുള്ളവർ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ, ഈ വസ്തു ബാത്റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ,സർവ്വൈശ്വര്യം

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടുകാലത്ത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥാനം എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ നിർമിക്കാറുള്ളത് വഴി ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈയൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളും സമയം ചുരുക്കാൻ ആയിട്ട്.

   

ഏറ്റവും സൗകര്യം ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുവാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ അറ്റാച്ചഡ് മാത്രവുമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ബാത്റൂം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് വാസ്തു നോക്കിയായിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബാത്റൂം നിർമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വസ്തു നോക്കാതെയും നമ്മൾ നിർമ്മിക്കും വാ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് വാസ്തു നോക്കിയാലും ശരി നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ശരി വീടിനുള്ളിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉള്ളവർക്ക്.

ചില തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ വന്നുചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ബാത്റൂമിനുള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് എപ്പോഴും വസ്തു നോക്കി വേണം ബാത്റൂം നിർമ്മിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള.

എനർജി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഒരു കലവറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബാത്റൂമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇടമാണ് ബാത്റൂമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നൈറ്റി എനർജി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആ നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഒരു കൂമ്പാരമാണ് ബാത്റൂം അതുകൊണ്ടാണ് ബാത്റൂമിൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാഅത് കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top