ജീവിതം മാറിമറിയും ഇതാണ് ദേവിയുടെ അൽഭുത വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ

പലപ്പോഴും സഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ദുഃഖം ദുരിതങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആകുന്നു ചില തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും പുറത്തു പറയുവാൻ ആയി സാധിക്കാതെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ച് പുറമേ ചിരിച്ചു കാണിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു എന്നാൽ എത്ര തന്നെ നമ്മളീ വിഷമതകൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചാലും ഒരുനാൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതാണ്.

   

ജീവിതത്തിലെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി ആരും തന്നെ ഇല്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും വിവിധ രീതിയിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പല ആളുകൾക്കും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ കൊണ്ടും ഈ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം ഇരുട്ടിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നും നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോഴും ഭക്ത വത്സല ആയിട്ടുള്ള ദേവി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേവിയുടെ ഈ ഒരു മന്ത്രം നമ്മൾ ഉരുവിടുകയാണെങ്കിൽ.

ഇട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറിമറിയുന്നതാണ് എല്ലാ നിർഭാഗ്യങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തുന്നത് ആണ് ഈ വാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചെയ്തു പോകുന്ന വിശേഷകരമായിട്ടുള്ള പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെയും പേര് നക്ഷത്രവും രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കുക.

ദേവി ഭക്തനാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ദേവിയുടെ നാമം അറിയുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അറിയുന്ന നാമം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി ശ്രമിക്കുക ദേവിയുടെ മാതൃവാത്സല്യം ജഗതി ജനനിയാണ് ദേവി നമ്മൾ ഏവരുടെയും അമ്മ സന്ദർഭം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാകുന്നു ദേവിക്ക് നമ്മളെ വരും മക്കളെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും ഒരു കുഞ്ഞ് തന്നെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് പോലെ എത്ര വലിയ ദുഃഖത്തിലും ദുരിതങ്ങളിലും അമ്മയുടെ കാരുണ്യ വാത്സല്യം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൈകളിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ള സത്യവും നമ്മൾ എന്നാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറിമറിയുന്നതാണ്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top