ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഉടൻ നടക്കും, നന്ദിയുടെ കാതിൽ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ

ആരും പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി പൂജ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ ലക്ഷ്മി പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് നാൾ ജന്മനക്ഷത്രം ഇവ രണ്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം വേണ്ടിയിട്ടാണോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പേരും നാളും പറയാം ഈ ഞാൻ കുറിച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് ഒപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച്.

   

പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം ഒരൊറ്റ വരിയിൽ തന്നെ നാളെ രാത്രി വരെയുള്ള കമന്റുകൾ കുറിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ലക്ഷ്മി പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ആളുകളും അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്.

നമ്മളെ ആളുകൾക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇഷ്ട ദേവതയോട് ഇഷ്ട ദേവനയോട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ പോയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ദൈവമേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നടത്തി തരണമേ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ.

ഒന്ന് മാറ്റി തരണമേ ജീവിതത്തിൽ സർവ ഐശ്വര്യം നേടാണെ പല തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ പങ്കുവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും നമ്മളിൽ കൂടുതൽ സാധാരണ ആളുകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്ത്രങ്ങളും മന്ത്രം ഉച്ചാരണങ്ങളും അതിനെല്ലാം.

ഉപരിയായി എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അറിയാത്തവരാണ് സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് മനസ്സിൽ ഉള്ള ആഗ്രഹം സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top