സന്ധ്യക്ക് നിലവിളക്കിന്‌ മുന്നിൽ ഈ പൂവ് വെച്ചാൽ ആ വീട് രക്ഷപെടും

തുലാമാസത്തിലെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഒപ്പം ബുധനാഴ്ചയും സങ്കടകര ചതുർത്തിയും എല്ലാം കടന്നുവരുന്ന വളരെയധികം വിശേഷപ്പെട്ട അധികം ശക്തിയാർന്നിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സങ്കടകര ചതുർത്തി സകല സങ്കടങ്ങളെയും ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന സകല ദുഃഖങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന നാൾ സാക്ഷാൽ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം.

   

നൽകിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഭൂമിയിലുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ബന്ധം നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വർഷം കൊണ്ട് മൂടുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് സംഘടകരെ ചതുർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പണ്ടുകാലത്ത്.

പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ വല്ലാതെ വലയുന്ന ഒരു കാലത്ത് എന്തൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാലും പരാജയവും ദുരിതവും ദുഃഖങ്ങളും ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ദുരിതങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് വല്ലാതെ തന്നെ പൊറുതിമുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ സോഷ്യൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് അഭയം തേടിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾ എന്തിന് തന്നെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാലും പരാജയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിലും.

ജീവിക്കാനായി കഴിയുന്നില്ല എല്ലാം തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം ആണ് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വഴി ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവനത്തിന് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാ ആളുകളും ചേർന്നുകൊണ്ട് സങ്കടകര ചതുർത്തി വൃതം എടുത്തുകൊണ്ട് വിനായകനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഗണേശ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക

Scroll to Top