വീടിന്റെ ഈ 3 ഭാഗങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചാൽ, വലിയ ദോഷം

ആളുകൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സംശയമാണ് തിരുമേനി ഈ മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് നല്ല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ കുഴപ്പം അവിടെ വച്ചാൽ ദോഷം ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ.

   

ഫോട്ടോ വീടുകളിൽ എവിടെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് എവിടെ വച്ചാലാണ് ദോഷമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒന്ന് പറയാമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്ന് കരുതിയത് ആദ്യമായിട്ട് അല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.

മരിച്ചുപോയി വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ നമ്മോടൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും നമ്മുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും തന്നെ ചെയ്തവരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ വെക്കേണ്ട ഒരു ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ അനുഭവം ആമുഖവും എല്ലാം.

തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇത്തരം ചിത്രം ആ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട് വാസ്തുപരമായി തന്നെ ഭാഗത്തെ എങ്കിലും വാസ്തുപരമായിട്ട് ആ ഫോട്ടോ വയ്ക്കുന്നത് വളരെ ദോഷം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എവിടെയെല്ലാമാണ് വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഓരോന്നായി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പോയ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും ഇനി എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാകും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിൽ വയ്ക്കാനായി പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top