ഒറ്റ രാത്രിയിൽ ശരീരത്തിൽ കെട്ടികിടക്കുന്ന മുഴുവൻ നീരും വറ്റും. ഈയൊരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ

പലപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ നീര് ഇറക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിൽ നീതിയിറക്കം വരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകളിലേക്ക് നീരിറക്കം അനുഭവപ്പെടുകയോ നെഞ്ചിൽ നീരിറക്കം കാരണം വേദന അനുഭവപ്പെടുക മുതുകിൽ നീര് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇത് പലപ്പോഴും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്താണ് നീര് ഇറക്കം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

   

എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിലിന് പുറമേയുള്ള ചെറിയ ഒരു കവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പേശിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ വരുന്ന നീർക്കെട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ മസിലുകൾ നമ്മുടെ ടേബിൾ ഫാനിന്റെ ലീഫുകൾ പോലെയാണ് അതായത് വീതിയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ച്ചർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മസിലുകൾ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈകൾ അനക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ചരിയുമ്പോഴും.

എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മസിലുകൾ വലിയുകയും അതുപോലെതന്നെ ചുരുങ്ങുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രച്ച് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ബസ്സുകൾക്കും ഈ സ്ട്രെച്ചിങ്ങും റിലാക്സിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ജോലി ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മസിലുകൾ കൂടുതലായി തന്നെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു എന്ന് വരാം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തതിനുശേഷം റിലാക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും.

മസിലുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും റിലീക്സ് ആവുകയും ചിലപ്പോൾ കൺട്രാക്ഷൻ ആയി ഇരുന്നു എന്നു വരാം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പാളി പോലെ മസിൽ ഉള്ളതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മസിലുകൾ മാത്രം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള മസിലുകളെല്ലാം നോർമലായി ഇരിക്കുക ക്രമേണ ഈ ചുരുങ്ങി ഇരിക്കുന്ന മസിലുകൾ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഒരു റബർബാൻഡ് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇത് സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മസിലുകൾ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/6klhrQQ86kQ

Scroll to Top