വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നല്ല ഉ.ദ്ധാ.രണം കിട്ടും

പ്രമേഹ രോഗികളും ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളും ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആയി പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പ്രമേഹരോഗം ഉള്ളവരിൽ എല്ലാ ആളുകളിലും തന്നെ വിവിധ പരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈംഗികപരമായ ശേഷിക്കുറവാണ് മുഖ്യമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ലിംഗത്തിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാവുക ലൈംഗികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വേദന അനുഭവപ്പെടുക ലൈംഗികമായി.

   

ബന്ധപ്പെടാതെ കഴിയാതെ വരിക വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നിൽ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള താൽപര്യം കുറയുക അതുപോലെതന്നെ വരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലിംഗം തളർന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥ വരിക ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രേമേഹം രോഗികളിൽ എങ്ങനെ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികപരമായ പരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ.

ഉടലെടുക്കുന്നത് അഥവാ ലൈംഗികശേഷിക്കുറവ് ആരംഭിക്കുന്നത് അഥവാ ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മൂന്നു കാരണങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായി രക്തസമ്മർദ്ദം ആയിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ് രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് ബ്ലോക്ക് അനുഭവപ്പെടുക എങ്കിൽ ലിംഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രക്തം തിരിച്ചു തന്നെ വരിക അതായത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞരമ്പ് സംബന്ധം ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നൂറും സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ന്യൂറോൺ സംബന്ധമായ.

പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോറിൽ നിന്നും ചില തരത്തിലുള്ള സിഗ്നലുകൾ നട്ടെല്ല് വഴിക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും ലിംഗത്തിലേക്ക് അ സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ശേഷിക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് പ്രമേഹ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരുടെ ഞരമ്പുകൾക്ക് തലച്ചോറ് മുതൽ ഞരമ്പുകളിൽ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നീ തന്നെ നടക്കാതെ വരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top