ഈ ഒറ്റവരി മന്ത്രം 3 തവണ പറയൂ, ശത്രുവിന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുബോൾ

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നെന്ന് പോകുന്ന എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും പറയണം പോലും അറിയാതെ പ്രാണൻ പോലും ചില നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വല്ലാതെ തന്നെ കരഞ്ഞു പോകുന്ന ചിലതരത്തിലുള്ള നിമിഷങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തികൊണ്ടായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ആ വ്യക്തികൾ.

   

നമ്മുടെ ശത്രു തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർ ആയിരിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാനായി സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ആരോ ഒരാൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് ആരോ ഒരാൾ ഇത് നമ്മളോട് ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഉപദ്രവത്തിന് പോലും പോയില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു.

കൊണ്ട് നാം അവർക്ക് ഒരു കോറൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ പോലും ഈ ഒരു കൂട്ടർ നമ്മുടെ വിടാറില്ല നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ വഴിമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ണീരും കഷ്ടപ്പാടും എല്ലാമായിരിക്കും നമുക്ക് ഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അവരോ ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ആനന്ദം കൊള്ളുകയും ചെയ്യും ഒരു വലിയൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഒരു മനോഭാവം ശത്രു ദോഷം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പൊതുവെ പറയുന്നത് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വീട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബന്ധ ജനങ്ങളിൽ എന്തിനേറെ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മമിത്രം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ദു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായി കഴിയില്ല പലതരത്തിലുള്ള ദിക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശത്രു ദോഷം ദുഃഖവും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത് ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കളുടെ എല്ലാം ശല്യം സഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പല ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top