ലിം.ഗം ഉദ്ധരിച്ചു നിൽക്കും ഷുഗർ കുറച്ചു ലിം.ഗ.ത്തിലേക്ക് രക്തമെത്തിച്ചാൽ

കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് അടിക്കാറുണ്ട് ജീവിതശൈലിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട് ഞാൻ നോർമലി ഡെയിലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഷുഗർ കൊണ്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ അവർക്ക് മാറുന്ന ഉണ്ടാവില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവര് നോർമലി.

   

അവര് രാത്രിയായി ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ടാവും. ഷുഗർ ലെവലിൽ നോർമൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് ഒരിക്കലും നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാറില്ല നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷുഗർ ലെവല്‍ എന്നു പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്.

മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ടുമണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള ഷുഗറും ആണെങ്കിലും നോർമൽ വരാറുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ഷുഗറിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് മാസം കാല മൂന്നുമാസം.

ആയി നോർമൽ ആണോ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം നോക്കി നോർമലായി ഷുഗർ കൊണ്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top