മനസ്സിൽ ഉള്ള ഏത് ആഗ്രഹവും നടക്കും ഈ പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി അടുത്തുള്ള ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്‌താൽ

ഒരുപാട് ആളുകൾ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയിലും പൂജകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് 80 മുതൽ 90 മുതൽ ഉള്ള കമന്റുകൾ എല്ലാം റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പോലെ തന്നെ കുറിച്ച് എടുത്തു സന്ധ്യ പൂജകളിലും പ്രഭാത പൂജകളിലും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താനായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് ആളുകളെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേര് മിസ്സ് ചെയ്തു അവർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട്.

   

മനപ്പൂർവം ഒഴിവാക്കിയതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുക സമയം കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന പേരുകളിൽ അവസാനം വന്നിരുന്ന ചില കമന്റ്‌ മിസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ച ആയിട്ടും കുറിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക.

ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നടന്നു കിട്ടണം ഇതൊന്നും എന്തെങ്കിലും തിരുമേനി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വഴിത്തിരിവുകൾ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് വിഷമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ.

ആശങ്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി അവരുടെ കാര്യം നടന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് വഴിപാടും പൂജകളും ഇപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോടികളും ആയിരങ്ങളും മുടക്കിയിട്ടുള്ള ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top