ഷുഗർ വരച്ച വരയിൽ നിൽക്കും അമരപ്പയർ 3 ദിവസം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ

പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് കാലാകാലങ്ങളായി മനുഷ്യജീവിതത്തെ തന്നെ കൊല്ലുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് 1500 ബി സി മുതൽ ലോകം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിനു മധ്യത്തിലാണ് കുറിച്ച് ആളുകൾ പഠിക്കുന്നതിനും ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിലും എല്ലാം സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വർഷങ്ങളായി അറിയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എങ്കിലും ഇതെങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന്.

   

ഇതെങ്ങനെ തടുക്കണമെന്നോ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വരാതെ എങ്ങനെ നോക്കണം എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇതൊരു വിരോധ അഭ്യാസം ആണ് വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇന്നും രോഗികൾ അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് ഇത് ആശുപത്രിയിലെ ഔട്ട് പേഷ്യൻസിലെ ക്ലിനിക്കുകൾ നമ്മൾ എടുത്താലും മെഡിക്കൽ വരുന്ന 40 ശതമാനം എങ്കിലും പ്രേമേഹം രോഗം.

അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും സർജറി ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് എങ്കിൽ അതിലും കാണാൻ 40 ശതമാനം ഇനി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളിൽ ആണെങ്കിൽ ബയോളജി ന്യൂറോളജി വിഭാഗങ്ങളിലായി എങ്കിൽ ശതമാനം രോഗികൾക്കും പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ടാണ്.

അവർ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം വിദ്യാഭ്യാസവും ഇത്ര യും അധികം രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഒരു ജനതയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ആളുകളും പറയും രോഗം ഒന്നും തന്നെയില്ല ഒരു തലവേദനയായിരുന്നു ഡോക്ടർ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് കേടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഇല്ല പക്ഷേ പണ്ടത്തെ ഷുഗർ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/1NmBAjT9BHM

Scroll to Top