ആറാം ക്ലാസ്സുകാരൻ രാത്രി ബാഗും സഞ്ചിയുമായി പോകുന്നു ചേർത്ത് പിടിച്ച് പോലീസും

ബാഗ്ഉം കൈയിൽ ഒരു സഞ്ചിയുമായി ഒരു ആറാം ക്ലാസുകാരൻ ചേർത്തുപിടിച്ച് പോലീസും കഥ അറിഞ്ഞാൽ കണ്ണുനിറയും രാത്രി ഏഴുമണിക്ക് സ്കൂൾ ബാഗും ധരിച്ച് കയ്യിൽ സഞ്ചിയുമായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചു പോകും അവനെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ ഇന്ന് തന്നെ സമീപത്തുള്ള പോലീസുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിലും പെട്ടു അടുത്ത് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ജീവിതഭാരവും ആയിട്ടാണ്.

   

ആറാം ക്ലാസുകാരൻ കാത്തുനിന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച് അപ്പോഴാണ് ഇത് നല്ല ആളുകളും അറിയുന്നത് അവരുടെ ജീവിത അനുഭവത്തിലും പോലീസ് അവരോട് കാണിച്ച കാരുണ്യത്തിനും എല്ലാ ആളുകളുടെ ലൈക്കും ഷെയറും ആണ്.

എന്റെ ഉമ്മ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് എന്നും കൂട്ടിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞത് ബാബ ഇല്ലേ എന്ന് പോലീസുകാരൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബാപ്പ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വേറെ ആരാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദ്യത്തിന് പെങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നവൻ പറഞ്ഞു അവനെ പോലീസുകാർ സ്നേഹപൂർവ്വം എത്രാം ക്ലാസിലാണ് നീ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ആറാം ക്ലാസിലാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത് എന്നറിയാനായി.

കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അവൻ ബൈക്കിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടാൻ അവന്റെ ഉമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാനും വേണ്ടി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ പോലീസുകാരുടെ കുറ്റങ്ങൾ മാത്രങ്ങൾ കാണുന്നവരാണ് അതിനിടയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ കാണണം എല്ലാ ആളുകളും അറിയണം ഷെയർ ചെയ്യൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top