ഇന്ന് പ്രദോഷം ഒരു തവണ ജപിച്ചാൽ പോലും ഫലം ഉറപ്പ്

ഏകദേശി ദിവസം പോലെ തന്നെ മഹാദേവനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെയാണ് പ്രദോഷം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്ക് വളരെയധികം തന്നെ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഈ ദിവസം സന്ധ്യയിൽ നടത്തുന്ന വിശേഷ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നക്ഷത്രവും കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് ഇന്ന് പ്രസാദിയായ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തരെ.

   

പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രസീതൻ ആകുന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭഗവാന്റെ ആരാധിക്കുന്നത് വളരെ വിശേഷവും തന്നെയാകുന്നു ഈ ദിവസം ജീവിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ദിവസം നക്ഷത്രക്കാർ വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നതും അതീവ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാം ആണ് എന്നും ഈ ദിവസം ജപിക്കേണ്ട വിശേഷപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ജൂലൈയിലെ അവസാനത്തെ പ്രദോഷമാണ് ഇന്ന് ശുക്കുളപക്ഷ പ്രദോഷം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇത് ജൂലൈ 30ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ജൂലൈ 30 ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിവസത്തെ രേഖ പ്രദോഷം എന്നും വിളിക്കുന്നു ജൂലൈ 30 രാവിലെ 10.34 ഇത് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം ജൂലൈ 31 രാവിലെ 7 27ന് അവസാനിക്കുന്നതും ആണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത സന്ധ്യയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സമയമാകുന്നു.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ വൈകുന്നേരവും ജൂലൈ 30ന് വരുന്നതിനാൽ പ്രദോഷമായി കണക്കാക്കുന്നു ഈ നാളിൽ നമ്മളെന്തുതന്നെ സമർപ്പിച്ചാലും ഇരട്ടി ഫലമാണ് ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട ചില വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top