വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കറിവേപ്പ് നട്ട് വളർത്തുക സർവ്വൈശ്വര്യം, കോടീശ്വര യോഗവും വന്നു ചേരും

ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലുള്ള ഒരു ചെടിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം ആയിരിക്കും കറിവേപ്പില എന്നുപറയുന്നത് കറിവേപ്പില ഏറ്റവും വളർത്താൻ ആയി ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു സ്ഥാനം ഏതാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കറിവേപ്പില നടത്തേണ്ടത് എത്ര ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് തിരുമേനി കറിവേപ്പ് വീടിന് അതൊരു ദോഷമാണ് കറിവേപ്പില ഉണ്ട് അത് വീടിന് ദോഷമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വെട്ടി കളയട്ടെ.

   

എല്ലാം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വളർത്താൻ ആയിട്ട് പാടില്ലാത്ത വൃക്ഷം ആണ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാണ് ഇത് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് ഐശ്വര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കണ്ണേറ് ദൃഷ്ടിദോഷം പ്രാക്ക്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവായി മാറി പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള നല്ല സമയത്തും മാത്രം വീട്ടിൽ വളരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വർധിക്കാൻ സമയത്തു മാത്രം വരുന്ന വീട്ടിൽ തളച്ചു വളരുന്ന ഒരു ചെടി കൂടിയാണ് വേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് നടാനായിട്ട് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ തെക്കുഭാഗം വീടിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗം ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലാണ് കറിവേപ്പില നടാൻ ആയിട്ട്.

ഏറ്റവും ഉത്തമം ഏതായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തെക്കുവശം എവിടെയാണോ തെക്ക് വശത്താണ് ഈ പറയുന്ന കറിവേപ്പില ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് വീടിന്റെ പടിഞ്ഞാറുവശം പടിഞ്ഞാറുവശം നടന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കിണറിനോട് ചേർന്ന് ഒരിക്കലും കറിവേപ്പില നാടൻ പാടില്ല എന്ന് ഉള്ളത് ആണ് കിണറിന്റെ അടുത്ത് ഒരുകാരണവശാലും നടരുത് അത് വളരെ വലിയ ദോഷമായിട്ട് തന്നെ വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വാസ്തു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെകുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാഞ്ഞി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top