കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള 10 ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഇതിൽ എത്രയിടത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്?

അമ്മ മഹാമായ സർവശക്തൻ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രശസ്ത മായിട്ടുള്ള പത്ത് ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ പറയാനാണ് പോകുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും അമ്മയുടെ.

   

അനുഗ്രഹം നേടുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ഈ ഒരു പത്തുമാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതലായി ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് കമന്റ്‌ ബോക്സിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട.

പത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കുറിച്ച് പറയാം ആദ്യത്തെ ക്ഷേത്രമായിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെ വലിയ ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ ദേവി ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ സന്നിധി കേരളത്തിലെ 64 ഭക്തരെ ഭദ്ര കാളി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മൂല സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിളിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ഉരുകി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങളും വല്ലോം കൊണ്ട് നമ്മളെക്കൊണ്ട്.

മൂടുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മ മീനമാസത്തിലെ ഭരണി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി അമ്മയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്സവമാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ തെക്കേ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് കടലൂർ പ്രദേശത്ത് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top