ഈ വസ്തു എവിടെ ഇരിക്കുന്നോ, അവിടെ ഇന്ന് വരാഹി ദേവി വീട് തേടി വരും

ദേവി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് പൗർണമി കൂടാതെ ചന്ദ്രദേവനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെയാണ് പൗർണമി ദിവസം ഈ ദിവസം ഏവർക്കും വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും അതേപോലെതന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്നതും അതീവ ശുഭകരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രാർഥനയ്ക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പ്രധാനമാണ് ഉള്ളത് മുൻജന്മത്തിലെ പാപങ്ങൾ വരെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായി സഹായിക്കുന്നതാണ്.

   

എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു സർവ്വദേവത പ്രീതിക്കും വളരെ ഉത്തമം തന്നെയാണ് പൗർണമി വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് പൗർണമി നാളിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നും കർക്കിടകത്തിൽ വിശേഷപ്പെട്ട പൗർണമി നാളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തന്നെ വേണം കർക്കിടകം ഒന്നു മുതൽ നടത്തിപ്പോരുന്ന വിശേഷ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ.

പേരും നാൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സ്ഥിതി ഓഗസ്റ്റ് 2 പൂർണിമാകുന്നു 3: 52 ന് പൂർണ്ണമസ്ഥിതി ആരംഭിക്കുന്നത് സൂര്യോദയം 6 ഒന്നിനും സൂര്യ അസ്തമയം വൈകിട്ട് 7 5 ആകുന്നു ചന്ദ്ര ഉദയം 7 10 ലും ചന്ദ്രമയും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 6 14 ആകുന്നു ഈ ദിവസം എപ്രകാരമാണ് വൃതം എടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതേ പ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ മാസത്തെയും വെളുത്ത വാവ് ദിവസം ഒരിക്കൽ ആണ് വ്രതം ആയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്.

സൂര്യ ഉദയത്തിന് മുമ്പായി തന്നെ ഉണർന്നുകൊണ്ട് കുളിച്ച് ഉണർവ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ള എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ചില ആളുകൾ പൗർണമി ദിവസം സൂര്യ ഉദയ മന്ത്രങ്ങൾ കൂടാതെ സൂര്യ അസ്തമയം വരെ ഉപവാസംഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top