ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ഇതിൽ പേടിക്കേണ്ട ദേവി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്

കാളി ദേവി കാലത്തിന്റെയും വ്യതിയാനത്തിന്റെയും സംഹാരത്തിന്റെയും ദേവി ആകുന്നു ദേവിയുടെ രൂപം ഭീതിജനകമാണ് എങ്കിലും തന്റെ ഭക്തർക്ക് അമ്മയും മാതൃവാത്സല്യം നൽകുന്ന ദേവിയാണ് കാളി ദേവി കാളി ദേവിയെ ഉപാസിക്കുമ്പോൾ ഭക്തർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു ദേവി നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു വിളിപ്പുറത്ത് അകലെയായി തന്റെ ഭക്തരുടെ കൂടെ ദേവി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു ദേവി തന്നെ ഭക്തർക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള.

   

സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്നു തന്റെ മക്കളെ പോലെ തന്നെ ദേവി തന്റെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ കേരളീയർക്ക് കാളി ദേവി അമ്മയാണ് നമ്മൾ അമ്മ എന്നും ഭഗവതി എന്നും ദേവിയെ വിളിക്കുകയും അരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ കുടുംബ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൂടുതലായും കാണുന്ന ദേവതയും കാളി ദേവിയാണ് കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കാളി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിന്ന്.

പുറത്തുനിന്നും ധാരാളമായി ഭക്തർ ഇവിടെ വരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കളി ദേവിയുടെ ഭക്തർക്ക് ദേവി കൂടെയുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ജലതലത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ ഒരു വിടുന്നു എന്നാൽ ചില ഭക്തർ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ശരീരം.

ചൂടാകുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇത് ദൈവികമായുള്ള സൂചനയാണ് കാളി ദേവിയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ശരീരം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹവും സാന്നിധ്യവും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചില തരത്തിലുള്ള അപൂർവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ശരീരം തണുക്കുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതും കൂടെയുണ്ട് എന്നതിന്റെ സൂചനയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top