എത്ര തവണ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും ഒരു രാത്രി ഒരാൾക്ക്, വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർ മാത്രം കാണുക

ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയി പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ വീഡിയോ പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകൾക്ക് മാത്രം കാണാൻ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതു ആയത് സെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫയർ play അതായത് എന്താണ് അതുപോലെതന്നെ മെയിൻ പ്ലെ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ പ്ലേ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ.

   

ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാലമായിട്ട് 35 വയസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ 38 വയസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ 28 വയസ്സായി എന്നിട്ട് പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കാണുമല്ലോ എന്നതാണല്ലോ പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച്.

ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിനുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ല ഓക്കേ ഞാൻ ചോദിച്ചു കൗണ്ട് കുറവാണോ അല്ല എന്തെല്ലാ എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിസിഒഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വൈഫിനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ തൈറോയ്ഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടിട് ഉദ്ധാരണ കുറവ്.

അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും തന്നെയില്ല പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം? ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെടാതെ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾ ആകുന്നതാണല്ലോ താല്പര്യം അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്താ കൊണ്ടാണ് ബന്ധപ്പെടാത്തത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ബന്ധപ്പെടുന്ന രീതികളിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജി അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top