ഇതൊരു ഗ്ലാസ്‌ കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും കൈ കാൽ തരിപ്പും മരവിപ്പും കൊച്ചിപ്പിടുത്തവും എല്ലാം മാറും

നേരമ്പുകളെ രോഗം ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് പെരിഫ്രറൽ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് മരവിപ്പ് പുകച്ചിൽ കുറവ് വേദന കിട്ടാതെ വിടാനായി പോവുക തുടങ്ങിയ പല വിധത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കും കാരണം നേർവിനെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂരോപതി ആണ് ഇതാണ് യൂറോപ്പതി എന്താണ് ഞരമ്പുകളിൽ രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള കാരണം ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ് നേർവ് അഥവാ ഞരമ്പ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഞരമ്പുകൾ ആണ്.

   

ഉള്ളത് ലൈനിൽ നിന്ന് നേരെ വരുന്നതിനെ ക്രേണിയിൽ നേർവ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്നായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആയിട്ടുള്ളത് സ്പൈനൽ നേർവാണ് നട്ടെല്ലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർവ്വേക്കൽ vertebrae പിന്നെ ത്രസിക്ക് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ന്റെ ഭാഗത്ത് പിന്നെ ഉടലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എങ്ങും താഴെ 11 എണ്ണം ഉണ്ട് 31 സ്പൈനൽ നേർവ് ആണ് ഉള്ളത് നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ ആയി വന്നു കൊണ്ട്.

ഏകദേശം 7 മില്യൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 50 ട്രിലോണ് സെല്ലുകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ശരീരമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ശരിക്കും ഇതൊരു വയറിങ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രയിനിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് പോലെയാണ് ഈ നേർവ് ഏകദേശം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അറിവ് എല്ലാം കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 7 മില്യൺ ട്രവ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അത്രയും ഏറെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സെല്ലുകൾ എല്ലാം തന്നെ നേർവായി.

കണക്ടഡ് ആണ് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂറോപതി യുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നേർവിനെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഞരമ്പിന് ആണോ അത് അനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നേർവാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/LTJ9S2YPg1g

Scroll to Top