നഗ്‌.ന.രായി സ്ത്രീകളെ കണ്ടാലും ഉ.ദ്ധാര.ണം ലഭിക്കാത്ത ആളുകളുടെ ലിം.ഗം പോലും ഉദ്ധരി.ച്ചു നിൽക്കും

ഇ. D എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഉദ്ധാരണ കുറവ് അടുത്ത് ഇത് തുറന്നുപറയാൻ ആയിട്ട് മടിയാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇതിനു കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് കുറച്ച് അധികം സങ്കോചമുണ്ട് എന്നാൽ ഡോക്ടർമാർക്കും രോഗികൾക്കും ഒരു കാര്യം ലക്ഷറി അല്ല അതായത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു രോഗത്തെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച്.

   

വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും മാനസികം ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അൻസിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഫുൾ സെക്സ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടിയിൽ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടു എന്ന് കരുതുക റെഡിയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ.

ഇമോഷൻസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി എന്നാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സെക്സ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കുമോ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ അടുത്ത ആരെങ്കിലും മരിച്ചു എന്ന് അറിയുകയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിൽ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കള് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വാർത്ത കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം തെറ്റ് ചെയ്യാനായി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എങ്കിലും മാറിപ്പോവും സെക്സിൽ.

പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റോൾ ആണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ മാത്രമാണ് പുരുഷനാണ് മേൽ കൈ എടുക്കുന്നത് പുരുഷനെ ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികമായ നില അത്രത്തോളം തന്നെ അധികം ശ്രദ്ധിയോടെ കൂടി തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനു പലപ്പോഴും പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഓർമിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top