ഊർജസ്വലത നിലനിർത്താൻ ഇതൊരു ഗ്ലാസ്‌ രാത്രിയിൽ കുടിച്ചാൽ മതി.

ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് രക്തക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമയ എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ആണിത് രക്ത കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ അനീമിയ വെച്ചിട്ട് അനിമയ ഉണ്ട് എന്നറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ അടിച്ച് എനിക്ക് രക്തക്കുറവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആണിത്.

   

അപ്പോൾ എന്താണ് രക്ത കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചുമന്ന രക്താണുക്കളുടെ കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചുവന്ന രക്തആണുക്കൾക്കുള്ളിൽ ഹിമോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് രക്തക്കുറവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾക്കുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ പ്രോട്ടീനിന്റെ.

സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് രക്താണുക്കൾ നമ്മുടെ ലൈൻസിൽ നിന്നും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാം ഓക്സിജൻ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഈ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഹിബോഗോബിന് അളവ് കുറയുമ്പോൾ കോശഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നതിന് അളവ് കുറയുകയും കാരണമാണ് അനീമിയ മൂലമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് അനീമിയ കാണപ്പെടുന്നത് രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഇതിനകത്ത് iron വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനിമിയ ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ അതൊരു കാരണ മാത്രമാണ് വേറെ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അനീമിയ ഉണ്ടാക്കാം എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ബ്ലഡ് ലോസ് ആകുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസാർവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top