ഈ 2 ദിശകളിൽ ക്ലോക്ക് ഒരിക്കലും വെക്കരുത്, വീട് മുടിയും ഈ കാര്യം ചെയ്യരുതേ

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഘടികാരം എന്നു പറയുന്നത്സ മയത്തെ പ്രതിധാനം ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം ദൈവികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഘടികാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് വാസ്തുമനുസരിച്ച് ക്ലോക്കിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്.

   

എന്നാൽ പല വീടുകളിലും ഈയൊരു സ്ഥാനത്ത് അല്ല ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ദോഷമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യം എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാസ്തുപരമായി തന്നെ എവിടെയാണ് ക്ലോക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത് എവിടെ വച്ചാലാണ് ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുക എങ്ങനെ വച്ചാലാണ് നമുക്ക് ദോഷം ഇതെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ.

പറയാനായി പോകുന്നത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ നടത്തുന്ന മഹാലക്ഷ്മി പൂജ ഈ പൂജകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും അത് കമന്റ്‌ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ആർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പേരും നാളും പറയുക ഒപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരൊറ്റ വരിയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് എടുത്തുപറയാനായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞു കൊള്ളൂ ഞാനത്.

പൂർണമായിട്ടും ഉച്ചയോട് കൂടി തന്നെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് നാളത്തെ മഹാലക്ഷ്മി പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ദൈനിദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ക്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് സമയം നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ അറിയാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം വീടുകളിലും ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top