ഈ 5 ചെടികൾ ഒരു കാരണവശാലും ആർക്കും കൊടുക്കരുത്, കൊടുക്കുന്ന വീട് മുടിയും, ചെടി വാങ്ങുന്നവന് സർവ്വൈശ്വര്യം

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിൽ ച്ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നല്ല പൂക്കൾ എല്ലാം തരുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടികൾ വാസ്തുപരമായി തന്നെ വീടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദശകളിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ ഔഷധഗുണമുള്ള ചെടികൾ ഇവയെല്ലാം ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നട്ടു വളർത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെടിയെല്ലാം.

   

നട്ടു വളർത്തി ചെടിയെല്ലാം തഴച്ചു വളർന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ ചെടിയുടെ തൈകളും മറ്റുകാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാറുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇല ചെടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും.

ദാനമായിട്ട് നൽകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന നാലഞ്ച് ചെടികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ദാനമായി നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം പടിയിറങ്ങി പോകും എന്നുള്ളതാണ് ശ്വാസം ചില സ്ഥലത്ത് ചെടികൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ നൽകുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ.

അത് നമുക്ക് തന്നെ ദോഷമായി തന്നെ ചേരും ഈ ച്ചെടികൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നെല്ലിമരം ഉണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന് ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം കൂടുതലായി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ആക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാ വീടുകളിലും നെല്ലി വളരുന്ന ഒരു വൃക്ഷം അല്ല സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നതല്ല നെല്ലി നിൽക്കുന്ന വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു വീടാണ് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനെ കണ്ണീരിൽ നിന്നും ഉത്ഭ വിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നെല്ലി എന്നു പറയുന്നത് വിഷ്ണുലോകം മുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് അത് കണ്ടു വളരെയധികം ദുഃഖിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഒരു കണ്ണീരിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ വീഴുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top