ഒരിക്കലും വീടിന്റെ ഈ 3 ഭാഗങ്ങളിൽ തീ ഇടരുത്, പട്ടടയ്ക്ക് തുല്യം ചെയ്യരുതേ…

നമ്മളെല്ലാവരും വീടിനു ചുറ്റിലും പറമ്പിലും എല്ലാം തീയിടുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചപ്പുചവറുകളും വേസ്റ്റും എല്ലാം കാര്യങ്ങളും തീയിടുന്നവരാണ് എന്നാൽ തീ ഇടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദോഷം തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എല്ലാം തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല വീടിന്റെ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ദിശകളിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പീഡനം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്.

   

ഈ ദിശകളിൽ തീയിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം ദുഃഖമാണ് ഫലമായി ലഭിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മരണ തുല്യമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അപകടങ്ങളും എല്ലാം വന്നു നിറയും എന്നുള്ളത് സാരം എന്നാൽ തീയിടാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഉചിതം ആയിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളും ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് തീയിടാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഉചിതമായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നാണ് എവിടെയെല്ലാമാണ് തീയിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദോഷകരമല്ലാത്ത ആകുന്നത്.

നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതെയാക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് കുറിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ മടക്ക് കിഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വര മൂല എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ദിശയിൽ തീ ഇടുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും കഴിയില്ല കൂട്ടിയിടുന്നതോ ചപ്പുചവറുകൾ കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നതും ഇതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞാൽ.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോഷമായി വന്നുഭവിക്കുന്ന വിധിക്കാനും വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല വടക്കും കിഴക്കും ചേരുന്ന ഒരു മൂല ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തീയിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് രോഗ ദുരിതങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top