വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റാം, എത്ര കടുത്ത ശരീര വേദനയും തൈര് ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ ?

കൂടുതലായിട്ടും ക്ലിനിക്കിൽ ആളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ അവർക്ക് മുട്ടുവേദന അതുപോലെതന്നെ ശരീരഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ ആയിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു വേദന എന്ന് മുട്ടുവേദന തന്നെ നമ്മുടെ കൈകാലുകളിൽ നമ്മുടെ ജോയിന്റുകളിൽ വേദന ഉണ്ടാവുക.

   

എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ മുട്ട വേദന വരുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും തേയ്മാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആയിരിക്കും തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ വാദത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മുട്ട് തേയ്മാനം വരാനുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദേവമാനം വരാതിരിക്കുക എങ്ങനെ നമുക്ക് ജോയിന്റ് പ്ലെയിൻ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ നമുക്കതിന് പ്രതിരോധിക്കാം.

അതു വരാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അഥവാ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് എല്ലുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽമുട്ടെല്ലാം നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ രണ്ട് എല്ലുകളാണ് ഈ എല്ലുകൾക്കിടയിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സൈന വെയിൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന.

ജോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ജോയിന്റുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും ഷോക്ക് അബ്സോർബർ പോലെയാണ് ജോയിന്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ജോയിന്റിനു മേലെ ആയിട്ട് ഒരു തരുണാഅസ്ഥി അല്ലെങ്കിൽ കർടിലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥി ആ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു ലയർ ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും തേയ്മാനം സംഭവിക്കാൻ ആയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഈ തരുണ അസ്ഥികളിൽ ആയിരിക്കും കുട്ടികളിൽ തേയ്മാനം സംഭവിച്ച പിന്നീട് ഷൈൻ ഓയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വെള്ളം ഒരു വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് ഇത് ഈ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജോയിന്റുകൾ കുറഞ്ഞു പോവുകയും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാൻ ആയി തുടങ്ങുകയും തരുണ ആസ്തികൾ തമ്മിൽ പിന്നെ കൂട്ടിമുട്ടാൻ തുടങ്ങും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top