കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും നടത്തിത്തരും, മുടങ്ങാതെ 3 തവണ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യൂ,

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകജനപാലകനാണ് ഭഗവാൻ ഭദ്ര സ്വന്തം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എത്ര വലിയ ദുഃഖ കടലിൽ നിന്നാലും എത്ര സങ്കടത്തിൽ വന്നു കരഞ്ഞാലും ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി വന്നു കൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ തിരമാല കൊണ്ട് ജീവിതം സന്തോഷമാക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

   

മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നുവരെ ഭഗവാൻ ആരെയും കൈവിട്ട ചരിത്രമില്ല എന്ന് ഉള്ളതാണ് ജീവിതം തന്നെ തീർന്നുപോയി ഇനി എനിക്ക് ഇതിനുമുകൾ ജീവിതമില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞു നീ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കൺമുമ്പിൽ മരണം മാത്രം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വന്നു സഹായിക്കുന്ന ദേവനാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ രൂപം മാറി എല്ലാം.

തന്നെ നമ്മുടെ സഹായിക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയ ആളുകൾ തന്നെ അധികം കൂടുതലാണ് ഇത്രയും അധികം സ്വന്തം രൂപത്തിൽ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ വന്ന സഹായിച്ച മറ്റൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് നിസംശയം തന്നെ പറയാം ഭഗവന് മനസ്സുരുകി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചവർക്ക് എന്നും അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ ഒന്ന് സഹായിച്ച അനേകം ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തികൾ മുമ്പും ഇതുപോലെത്തെ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ.

പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനുമായിട്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മായയിൽ ഭഗവാൻ വേഷം മാറി ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top