ഒരു കുട്ടി നിന്ന് കരയുമ്പോൾ, അതുവഴി പോയ അധ്യാപകൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ?

ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് അവനായി ആർക്കും പറ്റും പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവർ ഒരു നേരമെങ്കിലും സമാധാനം കൊടുത്ത് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും സാധിക്കണം എന്നില്ല അത് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചില അധ്യാപകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര മുതിർന്നാലും എത്ര വലിയ നിലകളിൽ.

   

എത്തിയാലും നമ്മൾ അവരെയൊന്നും മറക്കുകയുമില്ല പാസ്‌ ചെയ്തു പോയപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കണ്ണുനീരാണ് സാർ കാണുന്നത് ചുമ്മാ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ അങ്ങനെ കണ്ടു പോകാൻ ഈ സാറിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടി ഒരു നേരമെങ്കിലും സമാധാനം വാക്കുകൾ നൽകി ഒരു കവളിൽ നുള്ളെല്ലാം.

അതുകൊണ്ട് സമാധാനിപ്പിച്ച് ആ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞുവിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ എന്തു സന്തോഷം തോന്നിക്കാണും അല്ലേ ഇനിയെന്തു വലിയ വിഷമത്തിലാണ് എങ്കിലും കൂട്ടുകാരി തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടിട്ടാണ് എങ്കിലും ഒരു സമാധാനമുക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലുതാണ് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എല്ലാ ആളുകൾക്കും കാണും ഒന്നും മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Scroll to Top