പുലി 8 മാസം ഗർഭിണിയായ ഈ യുവതിയെ കണ്ടപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്നു കണ്ടോ?

പുലികൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഓടിവരുന്ന വികാരം ഭയമായിരിക്കും കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം മറ്റു മൃഗങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പുലിയുടെ ആക്രമണം കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുലികളോട് വളരെയധികം ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചർച്ചയായി മാറുന്നത് ബ്രിഡ്നി എന്ന യുവതിയും ഒരു പുലിയും തമ്മിലുള്ള വീഡിയോ എന്താണ്.

   

ഇന്നലെ ബ്രിഡ്നി എട്ടു മാസം ഗർഭിണിയാണ് അപ്പോഴാണ് അവ മൃഗശാലയിലേക്ക് പോയത് ധാരാളം മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും അവിടുത്തെ ആകർഷണം പുലികൾ തന്നെയാണ് പുലികളെയും മനുഷ്യരെയും ഒരേ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുവേ ഈ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നാൽ പതിയെ വിപരീതമായ കാര്യമാണ് അന്ന് നടന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രിഡ്നി ക്ലാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു നിന്നതും ഒരു പുലി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു.

അവരുടെ ശരീരത്ത് മുഖമിട്ട് ഉരയ്ക്കുന്നതുപോലെ ഗ്ലാസിൽ മുഖമിട്ട് ഉരക്കാൻ ആയി തുടങ്ങി കണ്ടുനിന്നവരെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഉടനെ തന്നെ യുവതി എഴുന്നേറ്റു തന്റെ വയറു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും പുലി തന്നെ വളരെ കൗതുക കൂടി നോക്കുകയും ചെയ്തു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

നമുക്ക് കാണാം വളരെയധികം മാതൃർസ്നേഹം ഉള്ള ഒരു മൃഗമാണ് പുലി രണ്ടുവർഷത്തോളം പുലി തന്നെ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കി കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കും എസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് യുവതി ഗർഭിണിയുടെ പോലീസ് സെൻസർ ചെയ്യാനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ ഒട്ടനവധി ചർച്ചകൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Scroll to Top