നായയെ കൊണ്ട് വന്നതാ മരിക്കാറായ കുഞ്ഞിനോട് യാത്ര പറയാൻ പിന്നീട് അവിടെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ?

തലേൽ എന്ന ആറു വയസ്സുകാന്നു അപകടം സംഭവിക്കുന്നു അപകടത്തിൽ വാരിയെല്ലിനും കാലിനും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കും ക്ഷതം സംഭവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മികച്ച ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും മികച്ച ചികിത്സ കൊടുത്തുവെങ്കിലും കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായി സാധിക്കില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു അതിനു കാരണമായി അവർ പറയുന്നത് കുട്ടി ചികിത്സയോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്.

   

മരുന്നു പോലും പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ കൊച്ചുകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അബോധ അവസ്ഥയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നു തന്നെ ചെയ്യാനായി ഇതുപോലെതന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി ഉടനെ തന്നെ മരണത്തിന് കീഴട മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫലവും ഉണ്ടായില്ല അവസാനം തന്നെ ഡോക്ടർമാർ തെറാപ്പി നിർദ്ദേശിച്ചു വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം പെൻ തെറാപ്പി ആയിരുന്നു.

ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു നായയെ കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിയെ നായകളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നായിയെ കുട്ടിയുടെ അരികിലേക്ക് നായയെ കുട്ടിയുടെ അരികിലേക്ക് കിടത്തി നായ കുട്ടിയെ കണ്ടതോറും സ്നേഹപൂർവ്വം തന്നെ ഒപ്പം തുടങ്ങിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ കുട്ടിയുടെ കൈ അനങ്ങി കുട്ടി നായയെ തലോടനായി ശ്രമിക്കുന്നു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി.

നായകളോട് സ്നേഹം കുട്ടിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു ആ കുട്ടി സുഖം പ്രാപിച്ചു വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നായ കുട്ടിയോട് ഗുഡ് ബൈ പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top