പ്രമേഹ രോഗികൾ ഇത് ചെയ്തു നോക്കണം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രമേഹം ഇനി തൊടില്ല

പ്രധാനമായിട്ടും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ രോഗങ്ങളിൽ സാർ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലായി തന്നെ കണ്ടുവരുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഡിസീസുകളാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കുറച്ചു കൂടുതലാണ് കാരണം ജീവത്തശലി രോഗങ്ങൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രമേഹം അതിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ.

   

കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വെരി കോഴ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ തൈറോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അമിതവണ്ണം കൂടുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വളരെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്.

ഇത്രയും അധികം കോമൺ എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തു പോയപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം നമ്മുടെ മനോരമയുടെ ആ സർവേയിൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം വ്യക്തി അതായത് ഒരു മാസം 100 150 രൂപയാണ് ഒരു മാസം മരുന്നിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ ഇവിടെ 2500 സംതിങ് രൂപയാണ് ഒരു മാസം ഒരാൾ ചെലവാക്കുന്നതും വേണ്ടി മൊബൈൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന്.

വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ബോധവൽമാരാണ് പക്ഷേ ട്രാക്ക് ഒന്നും മാറിപ്പോയി കാരണം ജീവിതത്തശൈലി രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ശരിയാകും എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരുമ്പോഴാണ് ഈ മരുന്നുകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു അമിതവണ്ണം ശ്വാസംമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഷുഗർ കൂടുന്നു ഒരു വർദ്ധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചൈനീസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ചെറിയ അളവിൽ ഷുഗർ കൂടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top