ഒരു ദിവസം എങ്കിലും കടം ഇല്ലാത്ത ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രം ചെയ്യുക

ഇന്നാണ് മൈത്രിയെ മുഹൂർത്തം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള സമയമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കടമുള്ളവർക്കും പണം ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി ആവശ്യമുള്ളവർക്കും ഇന്ന് ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് നാളെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൈത്രിയെ മുഹൂർത്തം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ രണ്ടു മൈത്ര മുഹൂർത്തം ഉണ്ടാകുന്നത് ആകുന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തേത്.

   

തിങ്കളാഴ്ച അതായത് ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി ആണ് വരുന്നത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ 12 26 മുതൽ അടുത്തദിവസം 12 :17 വരെ ആണ് ഇതിന് സമയം എന്ന് പറയാം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയം രാത്രി വരുന്നതിനാൽ പ്രത്യേകമായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കലിയുഗത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക വ്യക്തികൾക്കും ചെറുതും വലുതും ആയിട്ടുള്ള കടങ്ങൾ വലയുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കടബാധ്യതകൾ എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും.

ജീവിതത്തിൽ വരണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല വാസ്തുപരമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പ വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വായ്പ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള വായ്പകൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി എടുത്ത വായ്പയാണ് എങ്കിലും ആ വായ്പയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കടങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആ കടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മുഹൂർത്തത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും മുതിർന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഏവർക്കും ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു ഇനി മുഹൂർത്തമാണ് മൈത്ര മുഹൂർത്തം മൂന്നും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ലഭിക്കുവാൻ അല്പം പ്രയാസകരം.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പ്രത്യേക തരം ആയിട്ടുള്ള മുഹൂർത്തത്തിൽ കടബാധ്യതകൾ ഉള്ളവർ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത് രാത്രി വരുന്നതിനാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണ ഈ സമയം വിളക്കുകൾ എല്ലാവരും തെളിയിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top