മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം ഈ 4 വെറ്റിലയിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കു

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു തൊടുകുറി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാനായി കഴിയുന്ന വ്യത്യസ്ത ചിത്രത്തിലുള്ള നാലു വെറ്റിലകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വെറ്റില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഇലയാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ദേവതന്മാരും കൂടിയിരിക്കുന്നു സല ദേവഗണങ്ങളും കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

   

അഷ്ടമംഗലത്തിലും ദൈവ പ്രശ്നത്തിലും എല്ലാം വെറ്റില നോക്കി പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ഇലയാണ് വെറ്റില എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യോതിഷത്തിൽ അത്രയും ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ഒരു കൈവഴി തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെ തനി വിഭാഗം തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വെറ്റിലക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ്.

നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിലും ഇതിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സാംബൂല സമർപ്പണം നടത്തിയും എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രേവതിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മംഗളം കാര്യങ്ങളിലും വെറ്റിലയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദക്ഷിണ വയ്ക്കുന്നതിനായാലും എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ആകാനായാലും എല്ലാം വെറ്റിലയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ഇലയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ആ വെറ്റിലയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നാലു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ദിശകളിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന വെറ്റിലയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിൽ ഓമനിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top