ശരീരത്തിലെ അണുക്കൾ പുറത്തുപോകുകയും ചെയ്യും, കരൾ രോഗി ആകില്ല ഈ മദ്യം കഴിച്ചാൽ ?

യൂറോപ്യൻ സ്ഥലം തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ തന്നെ ബീറ് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ചുമ്മാ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ബിയർ കുടിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പം പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ബിയർ കുടിക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ ഇത്രയധികം പറയുന്നത് നിൽപ്പനടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ലാർജ് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മദ്യം കഴിക്കുന്നത്.

   

ഉറക്കമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല പിന്നെ നിൽപ്പനടിക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം എത്രത്തോളം പെഗ് വരെ മദ്യം സുരക്ഷിതമായി തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും പല ആളുകൾക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമാണിത് പല ആളുകളും ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കേഴ്സ് ആണ് താനും പലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ മദ്യപിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത പോലുമുണ്ട് അത് ഡോക്ടർമാരാണ് എങ്കിൽ.

പോലും പലതരത്തിലുള്ള കാർഡിയോളജി ടെസ്റ്റുകളിൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പേര് കേട്ട ചില കുടിയന്മാർ പോലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിനകത്തു വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം നമ്മൾ യൂറോപ്യൻസും ഏഷ്യൻസും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ വംശവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഈ യൂറോപ്യൻസിനെ നമ്മുടെ മദ്യം അകത്ത് ചെന്നെന്നാൽ അതിന് അധികം മെട്രോ പോളിസും ചെയ്യപ്പെടുന്ന എൻസൈമിൽ.

തന്നെ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ആൾക്കോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെൻസിയിൻ ആണ് യൂറോപ്യൻ ശരീരത്തിൽ ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ മെട്രോ പോളിസം ചെയ്യപ്പെടാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഏഷ്യൻ വംശകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top