പതിനെട്ട് കിലോ ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞ് ഇരുനൂറ്റി എഴുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള സ്‌ത്രീക്ക് പിറന്നത്

270 കിലോ ഭാരമുള്ള അമ്മയ്ക്ക് പിറന്നത് 18 കിലോ ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം ഒരുപക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കും 270 കിലോഭാരമുള്ള അമ്മയ്ക്ക് 18 കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്.

   

270 കിലോ ഭാരമായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഏറെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കുഞ്ഞു ജനിച്ചത് birth മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗം നടന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ 19 നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച 17 കിലോയുള്ള കുഞ്ഞായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡിന് എല്ലാം തന്നെ ഉടമയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി ആസ്ഥാനം ഈ കുഞ്ഞിനെ ആയിരിക്കുംഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top