അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ജനനം മുതൽ അനുഗ്രഹം ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാർ

കലിയുഗ അവതാരനായ അയ്യപ്പസ്വാമിയെ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു ഹരിഹരപുത്രൻ നിന്നും മണികണ്ഠൻ എന്നും അയ്യൻ എന്നും അയ്യനാരെന്നും അയ്യപ്പസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പൊതുവേ വിളിക്കുന്നു കൂടാതെ അയ്യപ്പൻ ശബരീശൻ ഇങ്ങനെ പേരുകൾ അയ്യപ്പസ്വാമിയെ വിളിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ അയ്യപ്പസ്വാമിയെ പല രീതിയിലാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് ബാലൻ ആയിട്ടുള്ള അയ്യപ്പസ്വാമിയെയും.

   

അച്ചൻകോവിലിൽ ഭാര്യമാരായിട്ടുള്ള പുഷ്കലയുടെയും പൂർണ്ണതയുടെയും കൂടിയിരിക്കുന്ന ശാസ്താവായും ആര്യങ്കാവിൽ കുമാരൻ ആയിട്ടും ശബരിമലയിൽ തപസ്സ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലും തിരുവനന്തപുരം കുറ്റിയാടിയിൽ കാനനവാസനായും അയ്യപ്പസ്വാമിയെ ആരാധിക്കുന്നു അച്ചൻകോവിലിനെ കുറിച്ചും ശബരിമലയെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ഇവയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള ആ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിച്ചു തരുന്ന.

ദേവനാണ് സ്വാമി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാൾക്ക് നാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർ അയ്യപ്പസ്വാമിയെയും നിത്യവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് ഇവർക്ക് അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top