നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അറിയാൻ വെറ്റില ജ്യോതിഷം,ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ മൂന്നിൽ ഒന്ന് തൊടൂ

സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം ഇതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ തൊടുകുറി അധ്യായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരുമേനി പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം സത്യമുള്ള ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു അദ്ധ്യായം കൂടിയാണ്.

   

ഞാനിന്നിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചില തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ഇതിലൂടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ തൊടുകുറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ തൊടുകുറി വെറ്റില ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വെറ്റില അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗള കാര്യങ്ങൾക്കും വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചുകൂടാനായി കഴിയാത്ത മാറ്റി നിർത്താൻ.

കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് വെറ്റില എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു കാര്യം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വെറ്റിലയും അടക്കകയും നൽകിയിട്ടാണ് ശുഭആരഭം കുറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയേറെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ പിന്നെയും ഉണ്ട് ഇതിൽ സകല ദേവീ ദേവന്മാരും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് വെറ്റിലയുടെ തുമ്പിൽ മഹാലക്ഷ്മി കുടികൊള്ളുന്നു മദ്യഭാഗത്ത് സരസ്വതി ദേവി കുടികൊള്ളുന്നു.

എന്റെ ഒരു ഞെട്ടിൽ ജേഷ്ഠ ഭഗവതി കുടികൊള്ളുന്നു അതുപോലെതന്നെ ഇടതുവശത്ത് പാർവതി ദേവി കുടികൊള്ളുന്നു വലതുഭാഗത്ത് ഭൂമിദേവി കുടികൊള്ളുന്നു അതുപോലെതന്നെ പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ പരമശിവൻ കുടികൊള്ളുന്നു തല ഭാഗങ്ങളിൽ ശുക്രദേവൻ കുടികൊള്ളുന്നു കടക്കൽ ദേവേന്ദ്രൻ കുടികൊള്ളുന്നു സൂര്യഭഗവാനും കുടികൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ സകല ദേവീ ദേവന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യം ഉള്ളദേവിമാരുടെ വസിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ഈ പറയുന്ന വെറ്റില എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top