ഈ വസ്തു ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കൂ കടുക് പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ, എല്ലാ കടങ്ങൾ തീരും, സമ്പത്ത് വന്ന് കുമിഞ്ഞു കൂടും

എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ നിത്യ പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനി സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ തന്നെയാണ് കടം കയറിക്കൊണ്ട് കഴുത്ത് ഞെരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പണയങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് തന്നെ വല്ലാതെ തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് തികരമായിട്ട് ഒരു പുരോഗതിയും ഇല്ല രക്ഷിക്കണം.

   

അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വീട് ജപ്തിയുടെ വക്കിലാണ് ഞാൻ പണയം ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായി വല്ലാതെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ സാമ്പത്തികരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവുക.

ആ സമ്പത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഇനി അഥവാ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നു പറയുന്നത് ഒരുപാട് കടങ്ങളും ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള പണയങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീടിന്റെ ആധാരം വരെ പണയം വെച്ച് അത്തരത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രൂപ പോലും മിച്ചം വയ്ക്കാതെ എല്ലാം ഇല്ലാതായി പോകുന്നവർ.

സാമ്പത്തികരമായിട്ട് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിൽ പേരും നാളും ആ കമ്പനി ബോക്സിൽ പറയുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് കടുക് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ കടുക് ഒരിക്കലും ക്ഷാമം വരാൻ പാടില്ല കടുക് പാത്രം കാലി ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top