ചുവന്നുള്ളി പ്രയോഗം വൃദ്ധനും ശേ.ഷി നൽകും.. പ്രമേഹമുള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം..

സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള വിവാഹജീവിതം നമ്മളിൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും എല്ലാം നമ്മളിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംതൃപ്തമായ ആയിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതമാണ് സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തെ സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികത വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് വിവാഹമോചനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലും വലുതും കൂടി വരികയാണ് ഇതിന് പണി തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്.

   

എങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ട് വരുന്നത് ലൈംഗിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് പുറത്ത് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും പലപ്പോഴും അതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതുതന്നെയാണ് അപ്പോൾ സംതൃപ്തമായ ആയിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ ജീവിതരീതിയും നമ്മുടെ ജോലി സംസ്കാരവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതുപോലെതന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഡയബറ്റിസ് വർദ്ധിക്കുന്നു പ്രഷർ കൂടുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിക്കുന്ന fatty ലിവർ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യത്തെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

അതായത് പല ആളുകളുടെയും ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതും സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ലൈംഗീകരിക്കും അതായത് സംതൃപ്തമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിനും വിവാഹ ജീവിതത്തിനും ഇത് വലിയ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രഹരം തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സംതൃപ്തമായിടുള്ള ലൈംഗികതയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/an52raPmFeU

Scroll to Top