ബസ് യാത്രക്കാരൻ പണം നൽകാതെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ, ഡ്രൈവർ നൽകിയ പണി കണ്ടോ!!

കഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ വില കഷ്ടപ്പെടുന്നവനും മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇത് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എത്രത്തോളം അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ ആണ് ഇത് എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച വഴിയോര കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിയതിനു ശേഷം പണം നൽകാതെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് ബസ് യാത്രക്കാരൻ എന്നാൽ ബസ് മുന്നോട്ട് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട്.

   

തന്നെ പറഞ്ഞ പണം ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടികൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുറകെ ഓടുന്നതും കാണാം എന്നാൽ ഈ രീതികളെല്ലാം തന്നെ പരിധി വിടുന്നു എന്ന് കണ്ട ബസ് ഡ്രൈവറ ഉടനെ തന്നെ ബസ് നിർത്തി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിവന്ന പണം വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ നൽകുന്നുമുണ്ട് ശരിയാണ് ബസ് യാത്രക്കാരനെക്കാൾ കൂടുതലായി അദ്ദേഹത്തെ കഷ്ടപ്പാട് എന്താണെന്ന് ഡ്രൈവർക്ക് മനസ്സിലായി ദിവസേന ഉള്ള വരുമാനത്തിനുവേണ്ടി കഷ്ട ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള പുച്ഛം എന്നുള്ളത്.

അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ദിവസം വരുമാനത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കൂടി അതിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Scroll to Top